برندینگ کاف

استراتژی برندینگ خانه خلاق کاف
خانه خلاق کاف رفیق ما از قدیم الایام بوده و هست؛
نام کاف سرچشمه از تعدادی حرف “کاف” دارد که همگی یک وجه اشتراک دارند به نام بازی رومیزی!
کیف کوک: مادر و نقطه شروع تمامی این کاف هاست و مرکز تفریحی و  ارائه انواع بازی رومیزی و به عبارتی باشگاه ورزشهای فکری میباشد.
کوکیتو: در زمینه فروش، طراحی و صادرات بازیهای رومیزی فعالیت دارد و در  واقع بیشترین فعالیت را در حال حاضر در برند کاف دارد.
کاراکوک: به وصل کردن دنیای بردگیم به سازمان ها در راستای  به کارگیری بهتر استعدادهای نیروی انسانی میپردازد.
کیفور: پلتفرم بازی رومیزی آنلاین است که دسترسی به بردگیم را برای کاربر در هر مکان و زمانی آسان میکند.

لحن کاف و ویژگی های آن:
لحن خانه خلاق کاف که متخصص طراحی، تولید و تجارت بازی های رومیزی میباشد و همچنین از حامیان رده اول طراحان بردگیم محسوب میشود دارای چهار ویژگی اصلی میباشد.
ما در برندینگ کاف، کافی با لحن متخصص، صمیمی، حامی و ماجراجو را متولد کردیم.

طراحی لوگو کاف:
لوگوی کاف برگرفته از مکان فیزیکی کاف و دربهای ورودی  آن است. این لوگو ارتباط مستقیمی با رسالت برند نداشته و از نظر متخصصین ما که طبق آنالیز رفتار مخاطبین برند به دست آمده است، این موضوع تفاوت و حتی تمایز کاف نسبت به رقبای خود میباشد.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط