لوگو موشن کاشی و سرامیک سعدی

پروژه لوگو موشن کارخانه‌جات کاشی و سرامیک سعدی:
ما در طراحی این لوگو موشن به همراه تیم ایده‌پردازی خود سعی در الهام گرفتم از تأثیر کاشی و سرامیک در ظاهر ساختمان را داشتیم.
تیم افتو با درنظرگرفتن لوگوی کارخانه به‌عنوان یک سازه، در شروع لوگو موشن به اسکلت ساختمان و بی‌رنگ و لعاب بودنش اشاره کرد و در میانه به تأثیر نمای سرامیک و روح بخشیدن آن به سختمان پرداخت و در نهایت بیننده را به درخشندگی و برق موجود در محصولات کاشی و سرامیک رساند.
پروژه لوگو موشن کارخانه‌جات کاشی و سرامیک سعدی در سال ۱۴۰۱ توسط تیم خلاقه افتو به خروجی رسید و منتشر شد.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط