دختر پیچ

پروژه نام‌گذاری و طراحی لوگو برند زعفران «دخترپیچ»
نام‌گذاری برند:
ما برای نام‌گذاری این برند زعفران خراسانی، به عقبه و پیشینه زعفران در خراسان رجوع کرده و به دختر پیچ رسیدیم.
دخترپیج برگرفته از عادات قدیمی برداشت محصول زعفران در خراسان است که اشاره بر این دارد که از گذشته تا هنوز زعفران را معمولاً زنان و دختران چیده و دسته‌بندی می‌کنند و از همین بابت به آن دختر پیج می‌گویند.
این نام اشاره مستقیم به فرهنگ برداشت محصول زعفران در خراسان دارد و ازآنجاکه برند «دختر پیج» برخاسته از استان خراسان است این نام اصیل را برای آن انتخاب کردیم.


طراحی لوگو برند دخترپیچ:
ما در طراحی لوگو برند دخترپیچ از کانسپت‎‌های دختر و گل زعفران الهام و ایده گرفتیم و با انتخاب پالت رنگی که تداعی زعفران و نشاط موجود در زعفران باشد، سعی بر این داشتیم تا برند را در به مخاطب با استراتژی و هدف شکل دهیم.


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط